Start > Elkraft

Elkraft

Installationer, provning, projektering, felsökning på kontrollutrustning, högspänningsapparater, samt drifttagning av ny utrustning.

Jordtagsmätning - Stark samt svagströmsmetoden.


bild1.jpg bild2.jpg bild3.jpg

Magnus Sehlins Elektriska AB
Stationsgatan 21
882 30 Långsele
(Karta hit)

Maila oss!
Telefon: 0620-202 46
Fax: 0620-202 95
Copyright Sehlins Elektriska 2011-2016 - admin
Designad av Designamera